Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THANH LÊN 27/02/2021
2 LÊ THÀNH LONG 27/02/2021
3 VÕ THỊ HUỲNH NHƯ 27/02/2021
4 Nguyễn Hoàng Minh Hưng 27/02/2021
5 NGUYỄN THỊ OANH 27/02/2021
6 PHẠM MINH ĐƯƠNG 27/02/2021
7 Phạm Ngọc Mai Anh 27/02/2021
8 PHAN THỊ YẾN NHI 27/02/2021
9 NGUYỄN HOÀNG HUY 27/02/2021
10 TRẦN THỊ KIM ANH 27/02/2021 15/03/2021