Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ MẬU HOÀNG 26/10/2021
3 TRƯƠNG THOẠI TƯỜNG 26/10/2021
4 Lê Thị Chỉ 26/10/2021
5 b 26/10/2021
6 CÔNG TY TNHH XD TM LONG HỔ SƠN 26/10/2021 29/10/2021
7 LÂM ĐỆ 26/10/2021 28/10/2021
8 VŨ TUẤN ĐIỆP 26/10/2021 01/11/2021
9 Ngo Thi Tu Anh 26/10/2021 05/11/2021
10 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021