Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM PHƯỚC TÚ 26/10/2021
3 Lê Minh Triều 26/10/2021
4 HUỲNH THỊ THU NGỌC 26/10/2021
5 TRỊNH THỊ TỐ UYÊN 26/10/2021
6 BÙI THỊ SIÊU LỪNG 26/10/2021
7 LÝ THỊ PHƯƠNG LAN 26/10/2021
8 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
9 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
10 TRẦN PHI ĐỆ 26/10/2021