Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đại Minh Lâm 23/05/2022
3 Lâm Kim Thu 23/05/2022
4 Nguyễn Như Quỳnh 23/05/2022
5 ĐINH THỊ KIỀU OANH 23/05/2022
6 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2022
7 Lâm Kim Thu 23/05/2022
8 Lê Minh Tam 23/05/2022
9 Lê Thành Tâm 23/05/2022 26/05/2022
10 LÊ THANH NGÂN 23/05/2022