Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ DÀNG 19/05/2022 24/05/2022
3 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MINH LÂM 19/05/2022 16/06/2022
4 Nguyễn Thị Kim Thoa 19/05/2022 24/05/2022
5 Phạm Thị Yến 19/05/2022 24/05/2022
6 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI PHÁT THỊNH 19/05/2022 16/06/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN SOUTH AUSTRALIA TECHNOLOGY 19/05/2022 16/06/2022
8 PHAN KIM THƯỢNG 19/05/2022
9 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG LINH 19/05/2022
10 Công ty TNHH Sản xuất Gia công Phần mềm Toàn Cầu 19/05/2022