Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TIN HỌC CAU VÀNG 03/12/2021
3 PHAN TƯỜNG DUY 03/12/2021
4 Ôn Hồng Yến 03/12/2021
5 Đoàn Huỳnh Phương Nghi 03/12/2021
6 ĐINH THỊ BÍCH DIỆP 03/12/2021
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LINH 03/12/2021
8 Lê Thị Hà An 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Hồng Mận 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHỰA ĐỨC THĂNG 03/12/2021