Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 09/08/2022
3 NGUYỄN THỊ THÙY NHU 09/08/2022
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN VTP 09/08/2022
5 Do Doan Thuy Linh 09/08/2022
6 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 09/08/2022
7 TRẦN MINH TỚI 09/08/2022
8 HOÀNG VĂN DUY 09/08/2022
9 Khổng Đức Việt 09/08/2022
10 Lương Quốc Anh 09/08/2022