Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Anh Tuấn 30/09/2022
3 HOÀNG PHƯỚC LÂM 30/09/2022
4 Nguyễn Chí Thành 30/09/2022
5 nguyễn hoàng nhân 30/09/2022
6 NGUYỄN THỊ LINH ĐANG 30/09/2022
7 VƯƠNG TUẤN DŨNG 30/09/2022
8 Nguyễn Nhật Linh 30/09/2022
9 Nguyễn Thị Thùy Duyên 30/09/2022
10 HOÀNG PHƯỚC LÂM 30/09/2022