Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Mỹ Thuận 20/10/2021
2 Đỗ Thùy Linh 20/10/2021 01/11/2021
3 Trần Thị Hồng 20/10/2021
4 Từ Ngọc Tuyết 20/10/2021 26/10/2021
5 Nguyễn Phi Hùng 20/10/2021
6 Bưu điện (Nguyễn Văn Mạnh) 20/10/2021 08/11/2021
7 TRƯƠNG TRUNG TÍN 20/10/2021
8 Vũ Kỳ Nam 20/10/2021
9 CAO BÙI YẾN NHI 20/10/2021
10 Dư Lệ Vân 20/10/2021