Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thị Phương Thảo 18/01/2022
3 NGUYỄN TUYẾT LINH ĐAN 18/01/2022 21/01/2022
4 CÔNG TY TNHH THÁI BẢO BÌNH THUẬN 18/01/2022 21/01/2022
5 LÊ VĂN TIẾN 18/01/2022
6 phan thạch 18/01/2022
7 LƯƠNG QUỲNH CHI 18/01/2022 19/01/2022
8 ĐINH VĂN TUẤN 18/01/2022 08/02/2022
9 TRƯƠNG MINH NGUYÊN(0931482000 18/01/2022 08/02/2022
10 LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG 18/01/2022 08/02/2022