Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HOA 27/09/2022
3 Thanh Hải 27/09/2022
4 Cao Xuân Phương 27/09/2022
5 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 27/09/2022
6 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 27/09/2022
7 NGUYỄN VỊ KIM HÙNG 27/09/2022
8 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 27/09/2022
9 Lê Thanh Mai 27/09/2022
10 Trần Anh Phương 27/09/2022