Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ TRUNG QUÂN 26/10/2021
3 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
4 NGUYỄN VĂN NGÀN 26/10/2021
5 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
6 Nguyen Quang Kien 26/10/2021
7 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
8 Lê Thị Thanh Phương 26/10/2021
9 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
10 Hồ Thị Mỹ Hạnh 26/10/2021 02/11/2021