Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THANH MAI 08/03/2021
2 Phạm Như Quỳnh 08/03/2021
3 NGUYỄN QUANG VINH 08/03/2021
4 - 08/03/2021 24/03/2021
5 - 08/03/2021 24/03/2021
6 Nguyễn Ngọc Huy 08/03/2021 12/03/2021
7 - 08/03/2021 24/03/2021
8 LÊ PHAN SINH NHẬT 08/03/2021 12/03/2021
9 - 08/03/2021 24/03/2021
10 Nguyễn thị Nga 08/03/2021