Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯƠNG VĨNH HẠNH 18/01/2022
3 VI NGUYỆT VIÊN 18/01/2022
4 TẢI THỊ KIM NGỌC 18/01/2022 20/01/2022
5 LƯƠNG THẢO NGUYÊN 18/01/2022
6 LÊ THỊ TUYẾT NHÀN 18/01/2022
7 TRẦN VĂN LAI 18/01/2022 01/03/2022
8 PHẠM HỒNG TIẾN - ĐẠI DIỆN NGÔ MINH VÂN 18/01/2022 08/02/2022
9 ĐẶNG THỊ QUÝ 18/01/2022 08/02/2022
10 ĐẶNG THỊ PHÚC HẠNH 18/01/2022