Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC 16/10/2019 17/10/2019
2 ĐẶNG THÁI LINH 16/10/2019 17/10/2019
3 LÊ ANH BÌNH 16/10/2019 17/10/2019
4 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 16/10/2019 17/10/2019
5 BÀNH THANH VÂN 16/10/2019 17/10/2019
6 TRẦN THÁI HOÀN 16/10/2019
7 HTX VẬN TẢI HOÀNG LONG 16/10/2019 28/10/2019
8 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 16/10/2019 21/10/2019
9 HTX VẬN TẢI HOÀNG LONG 16/10/2019 18/10/2019
10 NGÂN HÀNG NN VÀ PTNT VIỆT NAM-CN CỦ CHI 16/10/2019 18/10/2019