Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI THU THỦY 28/10/2020
2 NGUYỄN VĂN HÂN 28/10/2020
3 Trần Đình Tài 28/10/2020
4 Đỗ Thị Kim Xuyến 28/10/2020
5 Phạm Kim Long 28/10/2020 17/12/2020
6 Trần Quốc Trí 28/10/2020
7 PHAN THỊ THU HÀ 28/10/2020
8 ĐẶNG HOÀNG TRINH 28/10/2020
9 Phan Phước Hưng 28/10/2020
10 Nguyễn Lê Hữu Khoa 28/10/2020