Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TẠ VĂN TRUNG 18/01/2022
3 Nguyễn Thị Bình An 18/01/2022 27/01/2022
4 PHẠM THUÝ QUYÊN 18/01/2022
5 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 18/01/2022 08/02/2022
6 LÊ THỊ NGỌC HỒNG 18/01/2022 19/01/2022
7 TRƯƠNG THÀNH THI 18/01/2022 08/02/2022
8 LÊ MINH TÚ 18/01/2022 01/03/2022
9 LÊ THỊ OANH 18/01/2022 08/02/2022
10 NGUYỄN XUÂN QUANG 18/01/2022 19/01/2022