Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HOÀNG BẢO CHÂU 01/12/2020 04/12/2020
2 SADIQ IMRAN 01/12/2020 04/12/2020
3 Đinh Thị Phương Thảo 01/12/2020 23/12/2020
4 Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 01/12/2020 29/12/2020
5 CÔNG TY TNHH ANFAT 01/12/2020 22/12/2020
6 Dương Hồng Sơn 01/12/2020 04/12/2020
7 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 01/12/2020
8 THAI THI KIM QUY 01/12/2020
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH GIANG 01/12/2020 29/12/2020
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH GIANG 01/12/2020 22/12/2020