Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tường Linh 26/05/2022
3 CÔNG TY CP TM VÀ DV KỸ THUẬT HNH 26/05/2022 27/05/2022
4 PHẠM DUY QUÂN 26/05/2022 30/05/2022
5 Lê Huyền Nhật Tân 26/05/2022
6 Nguyễn Thị Cẩm Hoa 26/05/2022
7 Cao Thị Hồng Lại 26/05/2022 27/05/2022
8 MAI THỊ BẠCH TUYẾT 26/05/2022
9 Công ty TNHH ĐAN THÀNH 26/05/2022
10 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 26/05/2022