Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Minh Luân 20/09/2019
2 Phạm Văn An 20/09/2019
3 Nguyễn Trung Kỳ 20/09/2019
4 Từ Văn Quang 20/09/2019
5 Nguyễn Trường Long 20/09/2019
6 Võ Văn Trung 20/09/2019
7 Huỳnh Thành Hưng 20/09/2019
8 Đậu Văn Lâm 20/09/2019
9 Lê Bá Hán 20/09/2019
10 Đặng Quốc Việt Cường 20/09/2019