Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Thị Sửu 21/09/2021
2 NGUYỄN HỮU CHƯƠNG 21/09/2021 21/09/2021
3 TRƯƠNG THỊ QUÝ 21/09/2021
4 NGUYỄN QUỐC PHÚ 21/09/2021
5 Hoàng Đức 21/09/2021 24/09/2021
6 Trần Hữu Dũng 21/09/2021
7 Trần Thanh Phong 21/09/2021
8 Vũ Thị Kim Oanh 21/09/2021
9 Vũ Thị Kim Oanh 21/09/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 21/09/2021 24/09/2021