Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hương Giang 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/12/2021
4 Đinh Thị Trúc My 04/12/2021
5 TRẦN THỊ BÍCH KIỀU 04/12/2021
6 Trần Thị Bích Phượng 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN HƯƠNG PHÁT 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/12/2021
9 Nguyễn Thanh Thuỷ 04/12/2021
10 Lê Thị Xuân 04/12/2021