Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN TÚ UYÊN UYÊN 18/09/2021
2 NGUYỄN THANH TÚ 18/09/2021 23/09/2021
3 NGUYỄN VĂN NGÀN 18/09/2021
4 HOÀNG THỊ HẠNH 18/09/2021
5 Trần Hoài Thực 18/09/2021
6 CAO THỊ THANH NHÀN 18/09/2021
7 Trần Thị Kim Du 18/09/2021
8 Trần Thị Kim Du 18/09/2021
9 Đỗ Thị Thùy Dương 18/09/2021 23/09/2021
10 LÊ THỊ HUỆ 18/09/2021