Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Vũ Ngọc Lan 30/06/2022
3 Phạm Quốc Việt Vương 30/06/2022
4 hồ vũ bảo huy 30/06/2022
5 HUỲNH PHƯƠNG THẢO 30/06/2022
6 TRẦN THỊ CHÂU PHƯƠNG 30/06/2022
7 hồ vũ bảo huy 30/06/2022
8 NGUYỄN THIỆN HÓA 30/06/2022
9 NGUYỄN NGỌC SƯƠNG 30/06/2022
10 Trần Nguyễn Khánh Liên 30/06/2022