Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thành Yên 06/06/2020 12/06/2020
2 Hoàng Văn Minh 06/06/2020 10/06/2020
3 Trần Lệ Hoa 06/06/2020
4 NGUYỄN VĂN ĐẠT 06/06/2020
5 Hứa Đại Phát 06/06/2020 05/06/2020
6 Văn phòng Luật sư Trịnh Thị Bích 06/06/2020
7 Lê Thị Ngọc Quí 06/06/2020 05/06/2020
8 Thiều Minh Thái 06/06/2020 03/06/2020
9 VÕ TẤN PHÁT 06/06/2020
10 VÕ TẤN PHÁT 06/06/2020