Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ VĂN 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - GIA CÔNG - THƯƠNG MẠI H-PH 03/12/2021
4 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
5 Công Ty TNHH Sản Xuất TM DV Công Huy 03/12/2021
6 Bạch Vũ Yến Nhi 03/12/2021
7 Cao Thị Hồng Lại 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Vân 03/12/2021
9 LÊ QUỲNH HƯƠNG 03/12/2021
10 TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG 03/12/2021