Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thanh Ngân 28/01/2022 11/02/2022
3 Trần Hương Thúy Hằng (KS Trần Việt Hằng) 28/01/2022 01/02/2022
4 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 28/01/2022 21/02/2022
5 Nguyễn Anh Tuấn 28/01/2022 08/02/2022
6 Đỗ Ngọc Thảo 28/01/2022
7 CAO MINH QUYỀN 28/01/2022
8 Nguyễn Thị Bích Phương 28/01/2022 22/02/2022
9 NGUYỄN VĨNH KHANH 28/01/2022 21/02/2022
10 Nguyễn Thị Bích Phương 28/01/2022 22/02/2022