Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tiến Thăng 20/01/2022
3 Đào Thị Nhã Khuyên 20/01/2022
4 Đặng Thị Lan Anh 20/01/2022
5 CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUNG MINH 20/01/2022 27/01/2022
6 LÊ THÀNH SỰ 20/01/2022
7 Dương Kiều Linh 20/01/2022
8 VPĐD BEN LINE AGENCIES LIMITED TẠI TP.HCM-DHL 20/01/2022 11/02/2022
9 NGUYEN THUY NGA-DHL 20/01/2022 11/02/2022
10 PHAM THUY NGA-DHL 20/01/2022 11/02/2022