Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ PHƯƠNG 27/11/2021
3 ĐÀO THIỆN ĐỨC 27/11/2021
4 LÊ HOÀNG VIỆT 27/11/2021 29/11/2021
5 DIỆP PHƯƠNG THỦY 27/11/2021 13/12/2021
6 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH 27/11/2021
7 HOÀNG THỊ THU HOA ( PHAN BÙI PHƯƠNG TUẤN - NH) 0906667194 27/11/2021 29/11/2021
8 PHẠM NGUYỄN NAM - VÕ THI BÍCH LAN 27/11/2021 13/12/2021
9 NGUYỄN BÍCH TRÂM 27/11/2021 29/11/2021
10 ĐỖ MINH KIM 27/11/2021 03/01/2022