Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THỊ KIM PHƯỢNG 02/12/2020 04/12/2020
2 Nguyễn Đình Hoàng 01/12/2020
3 Phan Nguyễn Thảo Vy 01/12/2020
4 Nguyễn Thị Hồng Khanh 01/12/2020
5 LÊ NGUYỄN MINH UYÊN 01/12/2020
6 Lành Quốc Thể 01/12/2020
7 TRẦN THỊ THU HÀ 01/12/2020
8 Cty Cổ phần Đấu tư phát triểnđô thị Trường Lộc 01/12/2020 04/01/2021
9 Công ty TNHH RED BOX MOTION 01/12/2020 04/01/2021
10 Công ty TNHH Công nghệ Quảng Ích 01/12/2020 04/01/2021