Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Mai Thị Thu Thủy 20/10/2021
2 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
3 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
4 Nguyễn Thị Hằng 20/10/2021
5 Lê Thị Huyền Anh 20/10/2021
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/10/2021 29/10/2021
7 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/10/2021 29/10/2021
8 Lê Thị Huyền Anh 20/10/2021
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/10/2021 29/10/2021
10 Nguyễn Xuân Hải 20/10/2021