Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐÀO THỊ HỒNG CHÂU 05/10/2022
3 HUỲNH THỊ KIM HƯƠNG 05/10/2022
4 Nguyễn Thành Tâm 05/10/2022
5 MÃ THỊ TRUNG DUNG 05/10/2022
6 NGUYỄN THỊ NGA 05/10/2022
7 HOÀNG THỊ THẢO 05/10/2022
8 cty TNHH KENLE 05/10/2022
9 Nguyễn Thành Tâm 05/10/2022
10 HUỲNH THỊ KIM HƯƠNG 05/10/2022