Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phùng Thị Thu Trang 03/08/2021
2 Lại Kiều Mai Thanh 03/08/2021
3 NGUYỄN THỊ CÚC HƯƠNG 03/08/2021 06/08/2021
4 Nguyễn Trọng Huy 03/08/2021 06/08/2021
5 TRẦN THỊ KIỀU VÂN 03/08/2021
6 Đoàn Thanh Thảo 03/08/2021
7 Phạm Văn Hiền 03/08/2021
8 Phạm Thị Bảo Nga 03/08/2021 06/08/2021
9 THAI THI KIM QUY 03/08/2021
10 Nguyễn Thị Bình An 03/08/2021 10/08/2021