Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CHẾ MINH TÙNG 21/10/2020
2 Le Thi Kim Tuyen 21/10/2020
3 NGUYỄN VĂN LƯỢNG -TRUYÊN 21/10/2020 22/10/2020
4 NGUYỄN VĂN LƯỢNG -TRUYÊN 21/10/2020 22/10/2020
5 Phan Thị Minh Tâm 21/10/2020
6 Phùng Ngọc Phương Đan 21/10/2020
7 ĐẶNG VÕ TRÚC ĐÀO 21/10/2020
8 LẠC BỈNH Hoa 21/10/2020
9 TRẦN THỊ ANH THÚY 21/10/2020 22/10/2020
10 Phạm minh Thuận 21/10/2020