Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TÔ THỤY TRANG KIỀU 21/10/2020 26/10/2020
2 TRƯƠNG TRẦN TIẾN DŨNG - TỐNG CHÂU THỊ NHƯ KHUÊ 21/10/2020 22/10/2020
3 NGUEY64N VĂN QUANG 21/10/2020 22/10/2020
4 PHẠM VĂN ĐỰC - PHẠM THỊ TRÚC LINH - PHẠM THỊ TRÚC NGÂN 21/10/2020 04/11/2020
5 LÊ VĂN TỊNH-PHAN TRÀ THIỆN THANH 21/10/2020 04/11/2020
6 Đào Thị Ái 21/10/2020
7 CHẾ MINH TÙNG 21/10/2020
8 NGUYỄN MINH TRÍ 21/10/2020 22/10/2020
9 Le Thi Kim Tuyen 21/10/2020
10 NGUYỄN VĂN LƯỢNG -TRUYÊN 21/10/2020 22/10/2020