Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ TRƯỜNG VŨ 21/10/2020
2 Lê Phan Phước 21/10/2020
3 ĐỖ ĐỨC MINH 21/10/2020
4 Nguyễn Thị Xuân Minh 21/10/2020
5 TRẦN VĂN THÀNH 21/10/2020 28/10/2020
6 Nguyễn Thị Xuân Minh 21/10/2020
7 Công ty TNHH TM và DV quảng cáo Mặt Trăng 21/10/2020 28/10/2020
8 NGUYỄN THỊ LỆ NGUYÊN -CN SỞ -UQ PHẠM THỊ HỒNG 21/10/2020 04/11/2020
9 PHẠM HỒNG NHẬT - VÕ LÊ QUỐC TRUNG 21/10/2020 22/10/2020
10 PHẠM NGỌC LAN NHI 21/10/2020