Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN LẠNH THUẬN PHÁT 28/01/2022
3 Nguyễn Thị Huyền 28/01/2022
4 LÊ THỊ TUYẾT RẠNG 28/01/2022 18/02/2022
5 PHAN THỊ CẨM TIÊN 28/01/2022
6 LÊ QUANG PHÚ 28/01/2022 18/02/2022
7 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 28/01/2022 25/02/2022
8 Nguyễn Lan Minh Nhật 28/01/2022
9 PHAN QUỲNH NHƯ - LÊ THỊ TRINH 28/01/2022 18/02/2022
10 NGUYỄN VĂN THANH 28/01/2022 07/02/2022