Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NHƯ BÍCH TRÂM 19/01/2022 20/01/2022
3 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 19/01/2022
4 Võ Nguyễn Vân Tuyền 19/01/2022
5 TRẦN VĂN THI 19/01/2022
6 Trần Hồng Lê 19/01/2022 26/01/2022
7 Nguyễn Thị Kim Loan 19/01/2022
8 PHAN HÙNG CƯỜNG 19/01/2022 20/01/2022
9 Trần Hồng Lê 19/01/2022 26/01/2022
10 Trần Hồng Lê 19/01/2022 26/01/2022