Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nhân nguyễn 07/12/2021
3 Tăng Nguyệt Anh Thư 07/12/2021
4 Trần Thị Thanh Niên 07/12/2021
5 Nguyễn Thị Hoàng Dung 07/12/2021
6 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 07/12/2021
7 CÔNG TY TNHH QUANG HẬU 07/12/2021
8 nhân nguyễn 07/12/2021
9 nguyễn thị thảo nhi 07/12/2021
10 BÙI THỊ HẰNG 07/12/2021