Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Quốc Thống 20/09/2021
2 Trần Mỹ Huyền 20/09/2021 23/09/2021
3 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 20/09/2021
4 NGUYỄN VĂN ĐẠT 20/09/2021
5 Nguyễn Kim Ngân 20/09/2021
6 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 20/09/2021
7 TRƯƠNG DIỄM TUYỀN 20/09/2021
8 NGÔ THANH THỦY 20/09/2021
9 LƯU THỊ HẰNG 20/09/2021 22/09/2021
10 Nguyễn Ngọc Lan 20/09/2021 23/09/2021