Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thùy Trân 17/01/2022
3 NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 17/01/2022
4 Trần Thị Phượng Mai 17/01/2022
5 LÊ THỊ HẠNH HOA 17/01/2022
6 THAI THI KIM QUY 17/01/2022
7 HỒ THỊ THANH THUỲ 17/01/2022
8 Nguyễn Thị Bích Trang 17/01/2022
9 MAI THANH THUẬN 17/01/2022 20/01/2022
10 Phạm Như Quỳnh 17/01/2022 24/01/2022