Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 20/01/2021
2 Nguyễn Thị Thiết 20/01/2021
3 PHAN THỊ NGỌC XƯƠNG 20/01/2021
4 Nguyễn Minh Tâm 20/01/2021
5 TRẦN VĂN THI 20/01/2021
6 Nguyễn Phương Ngọc 20/01/2021
7 TRẦN VĂN THI 20/01/2021
8 Nguyễn Phương Huy 20/01/2021
9 VÕ THỊ NGỌC HÂN 20/01/2021
10 Trần Thị Bảo Linh 20/01/2021