Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Bích Thủy 05/06/2020
2 ĐÀO NGỌC VŨ 05/06/2020
3 NGUYỄN THỊ HOÀN 05/06/2020
4 Nguyễn Trọng Tín 05/06/2020
5 ĐẶNG QUỐC BẢO (HUỲNH VĂN LUẬT TÂN - NH) 0917840010 05/06/2020 08/06/2020
6 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 05/06/2020 12/06/2020
7 PHẠM NHƯ QUỲNH 05/06/2020 25/06/2020
8 Dương Cảnh Kha 05/06/2020 10/06/2020
9 NGUYỄN TẤN PHÁT-BÍCH 05/06/2020 08/06/2020
10 Đỗ Toàn 05/06/2020 12/06/2020