Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH THÚY 18/05/2022 08/06/2022
3 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VÕ HƯNG (Đ/D: Đặng Kim Thương) 18/05/2022 08/06/2022
4 Trần Thị Mai TRang 18/05/2022 25/05/2022
5 LÊ THANH PHONG 18/05/2022 23/05/2022
6 Nguyễn Kim Thủy 18/05/2022 18/05/2022
7 Mai Thị Thủy 18/05/2022
8 Trần Thị Mai TRang 18/05/2022 25/05/2022
9 Chi Nhánh Công ty TNHH SX TM DV Tiên Thảo - Cửa hàng thực phẩm sạch xanh Tiên Thảo 18/05/2022 27/05/2022
10 Lê Thanh Thủy Tiên 18/05/2022 23/05/2022