Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Phúc Vinh 18/05/2022
3 Lê Đức Ngân Hà 18/05/2022 27/05/2022
4 TRẦN DIỄM PHƯƠNG 18/05/2022
5 NGUYỄN LÂM PHƯƠNG THẢO - ĐINH NGUYỄN HOÀNG THỊNH 18/05/2022 02/06/2022
6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN KIM GIANG 18/05/2022
7 Bùi Văn Mỹ 18/05/2022
8 Nguyễn Thị Nở 18/05/2022 23/05/2022
9 LÊ HỒNG ĐỨC 18/05/2022
10 LƯU HOÀNG YẾN 18/05/2022 01/06/2022