Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN HỌC 27/06/2022
3 Huỳnh Thảo Nguyên 27/06/2022
4 Lê Thị Huyền Anh 27/06/2022
5 Nguyễn Thị Duyên 27/06/2022
6 NGUYỄN THANH NGỌC 27/06/2022
7 TRẦN HOÀNG TẤN 27/06/2022
8 Phạm Văn Đức 27/06/2022
9 Trần Thị Lan Anh 27/06/2022
10 Tống Thị Khánh Linh 27/06/2022