Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 NGUYỄN THANH TUẤN 02/12/2021
4 Huỳnh Thị Thúc Hằng 02/12/2021
5 Nguyễn Thị Đó 02/12/2021
6 Nguyễn Thị Hồng Hảo 02/12/2021
7 Ngô Sỹ Thịnh 02/12/2021
8 LÊ THỊ XUÂN 02/12/2021
9 Trần văn Hùng 02/12/2021
10 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 02/12/2021