Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYEN THI MY ANH 05/10/2022
3 Trần Văn Sang 05/10/2022
4 Trần Văn Sang 05/10/2022
5 PHẠM TOÀN TRUNG 05/10/2022
6 Trần Văn Sang 05/10/2022
7 Trần Văn Sang 05/10/2022
8 PHAN THỊ MỸ LINH 05/10/2022
9 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 05/10/2022
10 Lê Thị Ngọc Hân 05/10/2022