Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 Nguyễn Đức Nam 07/05/2021
3 NGUYỄN GIA SÁU 07/05/2021
4 PHẠM VĂN THÀNH 07/05/2021
5 Phạm Thị Thanh Hoa 07/05/2021
6 Trần Thị Tuyết Nhung 07/05/2021
7 LÂM HOÀNG YẾN 07/05/2021
8 Nguyễn Trọng Kha 07/05/2021
9 Trần Thị Bích Hà 07/05/2021
10 ROBERT- JAN MEIJERS-DHL 07/05/2021 11/06/2021