Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ĐỨC THỌ 12/05/2021
2 Nguyễn Thị Tuyết Sương 12/05/2021
3 Nguyễn Quốc Tân 12/05/2021
4 Lâm Thị Thanh Huyền 12/05/2021
5 NGUYỄN NHẬT ÁNH 12/05/2021
6 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 12/05/2021
7 Nguyễn Quốc Tân 12/05/2021
8 Nguyễn Thị Cẩm Vi 12/05/2021
9 VÕ VĂN MINH 12/05/2021
10 ĐOÀN PHI YẾN 12/05/2021