Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ MINH NGHĨA 25/10/2021
3 Bưu điện (Phòng Thị trường vốn - VietinBank) 25/10/2021 28/10/2021
4 Bưu điện (Nguyễn Thị Quyên) 25/10/2021 28/10/2021
5 Nguyễn Thị Hồng Yến 25/10/2021
6 TRẦN THẾ THÀNH 25/10/2021 19/11/2021
7 TRAN THI BICH 25/10/2021
8 Phạm Phú Hiếu Tâm 25/10/2021
9 NGUYỄN VĂN LƯỢM 25/10/2021 06/12/2021
10 BÙI NGỌC GIÀU 25/10/2021 16/11/2021